Nieuws

2021

 

Omwille van het Corona virus, dat wereldwijd al duizenden slachtoffers heeft gemaakt, liggen onze repetities en alle andere activiteiten stil.
Gelukkig is er altijd licht aan het einde van de tunnel.
Onze drumband start terug met repeteren op dinsdag 1 juni, onze majorettes volgen op woensdag 2 juni. Welliswaar moeten alle repetities nog plaatsvinden in open lucht.
Vanaf vrijdag 11 juni start ook ons harmonieorkest terug. Vanaf die datum mogen alle repetities terug binnen in onze harmoniezaal doorgaan. Vanzelfspreken moeten de geldende coronamaatregelen nog altijd worden opgevolgd.

Onze jaarlijkse algemene vergadering ging door op vrijdag 24 februari 2021.
Omwille van de corona pandemie ging deze vergadering online door. Enkel de leden van de algemene vergadering die stemgerechtigd zijn konden deze vergadering volgen 
Voorzitter Piet Kuppens had het in zijn openingstoespraak over de beperkte activiteiten van onze vereniging tijdens deze coronacrisis. 2021 Zou een feestjaar moeten worden vanwege het 120-jarig bestaan van onze harmonie. Speciaal hiervoor werd een logo ontworpen dat de ganse vereniging symboliseert. Dit logo werd ontworpen door Tom Dirickx. De activiteiten rond deze verjaardag zijn voorlopig al verplaatst naar 2022.
Verder drukte hij de hoop uit om zo snel mogelijk terug te kunnen repeteren en hopelijk toch nog enkele optredens en uitstappen te kunnen maken in 2021.
Schatbewaarder Christof De Jong presenteerde het financieel verslag van 2020 en stelde de begroting voor 2021 voor. Het was duidelijk dat 2020 een financieel heel moeilijk jaar was. Gelukkig kunnen we rekenen op een extra subsidie van de stad Lommel.
Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten. Helaas dit jaar zonder nieuwjaarsreceptie.
Op een succesvol en vriendschappelijk 2021!!! .

AV Piet KuppensAlgemene Vergadering 2021AV Stijn Van Broekhoven