Clarinet

De clarinet is een van de meest veelzijdige moderne instrumenten, met bijna onbegrensde mogelijkheden.
Haar klare en zuivere klank is goed hoorbaar in elk orkest. W e komen het tegen in harmonie- en symfonie orkesten, volksmuziek en niet te vergeten jazz- en dixielandmuziek.

De clarinet is een houten blaas instrument, bestaande uit een cilindrisch geboorde buis, voorzien van gaten en kleppen.. Het instrument bestaat uit vier of vijf delen te weten het mondstuk, het tonnetje, het bovenstuk, het onderstuk en de beker. 

De clarinet kwam rond 1700 tot ontwikkeling.
Gedurende de twintigste eeuw is de zogenaamde "böhm"-klarinet erg populair geworden. Deze klarinet, ontworpen door Auguste Buffet en Hyacinthe Klose, heeft 24 gaten en 17 kleppen.
Deze kleppen zorgen ervoor dat de gaten, die in de buis van het instrument zijn geboord, afgesloten kunnen worden. Door het indrukken of loslaten van deze kleppen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken.

Aan de onderkant van het mondstuk zit een enkel stuk riet bevestigd d.m.v. een metalen band (de klarinet hoort bij de enkelriet-instrumenten). Om geluid uit de klarinet te krijgen moet je lucht persen tussen het riet en het mondstuk. Hierdoor breng je het riet in trilling en wordt een toon gemaakt.
Een riethouder houdt het rietje op zijn plaats en de spanning kan geregeld worden door de schroeven aan te draaien.

Mondstuk clarinet
Mondstuk

Clarinet
Clarinet

Geluidsfragment van een clarinet.